Logo

„Liebe Kinder!  Von neuem möchte ich zu euch über die Liebe sprechen. Ich habe euch um mich im Namen meines Sohnes durch Seinen Willen versammelt. Ich möchte, dass euer Glaube, der aus Liebe hervorgegangen ist, fest sei. Denn jene meiner Kinder, die die Liebe meines Sohnes verstehen und ihr folgen, leben in Liebe und Hoffnung. Sie haben die Liebe Gottes kennen gelernt. Deshalb, meine Kinder, betet, betet, um noch mehr lieben und Werke der Liebe tun zu können. Denn der Glaube allein ohne Liebe und ohne Werke der Liebe ist nicht das, was ich von euch ersuche. Meine Kinder, das ist eine Illusion des Glaubens. Das ist Selbstlob. Mein Sohn sucht Glauben und Werke, Liebe und Güte. Ich bete und bitte auch euch, zu beten und die Liebe zu leben, weil ich wünsche, dass mein Sohn, wenn Er die Herzen all meiner Kinder anschauen wird, in ihnen Liebe und Güte und nicht Hass und Gleichgültigkeit sehen möge. Meine Kinder, Apostel meiner Liebe, verliert nicht die Hoffnung, verliert nicht die Kraft. Ihr könnt dies. Ich ermutige euch und segne euch. Denn all dieses Irdische, dass viele von meinen Kindern leider an den ersten Platz stellen, wird vergehen, und nur die Liebe und die Werke der Liebe werden verbleiben und das Tor des himmlischen Königreichs öffnen. An diesem Tor werde ich auf euch warten. An diesem Tor möchte ich alle meine Kinder begrüßen und umarmen. Ich danke euch!“
Aus dem Kroatischen ins Deutsche übersetzt von Vikica Dodig und Schwanhild Heintschel-Heinegg.

PORUKA PREKO VIDJELICE MIRJANE SOLDO OD 02. studenog, 2015.
Draga djeco, iznova vam želim govoriti o ljubavi. Okupila sam vas oko sebe u ime moga Sina po Njegovoj volji. Želim da vam vjera bude čvrsta, proistekla iz ljubavi. Jer ona moja djeca koja razumiju ljubav moga Sina i slijede ju, žive u ljubavi i nadi. Upoznali su ljubav Božju. Zato, djeco moja, molite, molite kako biste mogli što više ljubiti i činiti djela ljubavi. Jer sama vjera bez ljubavi i djela ljubavi nije ono što tražim od vas. Djeco moja, to je privid vjere. To je hvalisanje sebe. Moj Sin traži vjeru i djela, ljubav i dobrotu. Ja molim, a isto molim i vas da molite i živite ljubav jer želim da moj Sin, kada bude gledao srca sve moje djece, može u njima vidjeti ljubav i dobrotu, a ne mržnju i ravnodušnost. Djeco moja, apostoli moje ljubavi, ne gubite nadu, ne gubite snagu. Vi to možete. Ja vas hrabrim i blagoslivljam. Jer sve ovo ovozemaljsko, koje mnoga moja djeca stavljaju, nažalost, na prvo mjesto, nestat će, a samo će ljubav i djela ljubavi ostati i otvoriti vrata Kraljevstva Nebeskog. Na tim vratima ja ću vas čekati. Na tim vratima želim dočekati i zagrliti svu svoju djecu. Hvala vam!